A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Тереблеченська громада
Чернівецька область, Глибоцький район

Рішення сесій сільської ради

УКРАЇНА

Тереблеченська сільська рада

Глибоцького району, Чернівецької області

60435 Чернівецька область, Глибоцький район, село Тереблече, вул.. Головна, 10а, тел..,3-43-92

sil_radatereblece@ukr.net

________________________________________________________________________

ХУІ СЕСІЯ УІІ СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ № 4-16/17

 

«02» лютого 2017 року                                                       с.Тереблече

 

         «Про  затвердження  Положення  про

         порядок  формування  та  використання

         коштів спеціального  фонду  сільського  бюджету,

         в  тому  числі – коштів  бюджету  розвитку  на  2017рік»

 

                   Керуючись ст. 68, 69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» №280/97-вр із змінами та доповненнями,  на підставі рішення ХУ сесії УІІ скликання сільської ради № 153-15/2016р. від 24.12.2016р. “Про сільський бюджет на 2017р.”, з метою впорядкування використання бюджетних коштів сільська  рада  ВИРІШИЛА:

 

1.Затвердити  Положення  про  порядок  формування  та  використання  коштів  спеціального  фонду  місцевого  бюджету,  в  тому  числі  -  коштів бюджету  розвитку  на  2017рік (Положення  додається).

 

          2.Сільському голові, Сака В.Ф., головному бухгалтеру Заєць Л.І. при використанні  бюджетних коштів дотримуватися даного Положення.

 

         3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування, фінансів та бюджету(Коломієць В.К.)

 

 

 

Сільський голова                                     Сака В.Ф.

 

 

 УКРАЇНА

Тереблеченська сільська рада

Глибоцького району ,Чернівецької області

60435 с.Тереблече вул.Головна,10»а» тел.3-43-92, 3-43-94
sil_radatereblece@ukr.net

 

                                                                              ХУІ сесія  УІІ  скликання

  Р І Ш Е Н Н Я  №  1  -  16 / 17

Від   «  02 » лютого  2017 року    

   Про внесення змін до рішення ХУ сесії УІІ скликання

  сільської ради № 153-15/2016р від 24.12.2016р.

      “ Про сільський  бюджет на 2017 рік ”

 

Керуючись Законом України «П ро місцеве самоврядування в Україні» рішення ХУ  сесії УІІ скликання сільської ради № 153-15/2016р. від 24.12.2016р. “Про сільський бюджет на 2017р.”,ст.78 «Бюджетного кодексу України» (зі змінами) , згідно  листа  № 01.19/36-116від19.01.2017року «Про  невідкладне виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від13 січня 2017р.№ 11,за наслідками проведеної Департаментом фінансів ОДА попередньої експертизи рішень сесії  ОТГ та інших нормативно – правових актів,сесія сільської ради  вирішила внести наступні  зміни:

    1.Провести слідуючи зміни у розписі видатків сільського бюджету загального  фонду ,а саме:

                                        Загальний  фонд:  

                                                              

                                                               КПК 0112120  в сумі  - 870 100 грн. в т ч :

        

                                    КЕКВ  2210 (05.2017 р.)  -  30 000 грн.

 

                                     КЕКВ  2111 (06.2017 р.)  -  100 000 грн.

                                     КЕКВ  2120 (06.2017 р.)  -  22 000 грн.

                                         КЕКВ  2210 (06.2017 р.)  -  30 000 грн.

                   

                                     КЕКВ  2111 (07.2017 р.)  -  140 000 грн.

                                     КЕКВ  2120 (07.2017 р.)  -  30 800 грн.

                                         КЕКВ  2210 (07.2017 р.)  -  53 150 грн.

 

                                     КЕКВ  2111 (08.2017 р.)  -  100 000 грн.

                                     КЕКВ  2120 (08.2017 р.)  -  22 000 грн.

                                         КЕКВ  2210 (08.2017 р.)  -  38 150 грн.

 

                                     КЕКВ  2111 (09.2017 р.)  -  100 000 грн.

                                     КЕКВ  2120 (09.2017 р.)  -  22 000 грн.

                                         КЕКВ  2210 (09.2017 р.)  -  53 150 грн.

 

                                     КЕКВ  2111 (10.2017 р.)  -  56 436 грн.

                                     КЕКВ  2120 (10.2017 р.)  -  12 414 грн.

                                         КЕКВ  2210 (10.2017 р.)  -  35 000 грн.

 

                                 КЕКВ  2210 (11.2017 р.)  -  25 000 грн.

 

                                                        КПК 0118390  в сумі  +  870 100 грн. в т ч :

                                               

                                    КЕКВ  2620 (02.2017 р.)  +  79 100 грн. ;(03.2017 р.)  +  79 100 грн;

(04.2017 р.)  +  79 100 грн. ;(05.2017 р.)  +  79 100 грн.;(06.2017 р.)  +  79 100 грн. ;(07.2017 р.)  +  79 100 грн;

(08.2017 р.)  +  79 100 грн. ;(09.2017 р.)  +  79 100 грн.;(10.2017 р.)  +  79 100 грн. ;(11.2017 р.)  +  79 100 грн;

(12.2017 р.)  +  79 100 грн

 

              2.    Додатки № 1,2 ,6,11,12 є невід’ємною частиною до даного рішення.

              3.   Головному бухгалтеру внести зміни в кошторисі сільського бюджету.         

                   

Сільський голова                                                          В.Ф.Сака

            

                                                                            

                                                                            УКРАЇНА

Тереблеченська сільська рада

Глибоцького району ,Чернівецької області

60435 с.Тереблече вул.Головна,10»а» тел.3-43-92, 3-43-94
sil_radatereblece@ukr.net

 

                                                              ХУІ сесія  УІІ  скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  2  -  16 / 17

 

Від   «  02 » лютого  2017 року    

 

   Про внесення змін до рішення ХУ сесії УІІ скликання

  сільської ради № 153-15/2016р від 24.12.2016р.

      “ Про сільський  бюджет на 2017 рік ”

 

Керуючись Законом України «П ро місцеве самоврядування в Україні» рішення ХУ  сесії УІІ скликання сільської ради № 153-15/2016р. від 24.12.2016р. “Про сільський бюджет на 2017р.”,ст.78 «Бюджетного кодексу України» (зі змінами) ,сесія сільської ради  вирішила внести наступні  зміни:

 

    1.Провести слідуючи зміни у розписі видатків сільського бюджету загального  фонду ,а саме:

 

                                        Загальний  фонд:  

                                                             

                                                               КПК 0116650   в т ч :

                                               

                                    КЕКВ  2240 (04.2017 р.)  -  19 000 грн.

                                    КЕКВ  2273 (04.2017 р.)  +  19 000 грн.

 

                                                         КПК 0110170   в т ч :

                                    

                                    КЕКВ  2240 (06.2017 р.)  -  1 000 грн.

                                         КЕКВ  2240 (07.2017 р.)  -  1 000 грн.

                                         КЕКВ  2240 (08.2017 р.)  -  1 000 грн.

                                     КЕКВ  2240 (09.2017 р.)  -  1 000 грн.

 

                                     КЕКВ  2240 (02.2017 р.)  +  4 000 грн.

 

                                                         КПК 0111020   в т ч :

                                    

                                     КЕКВ  2111 (07.2017 р.)  -  40 000 грн.

                                         КЕКВ  2120 (07.2017 р.)  -  8 800 грн.

                                         

                                         КЕКВ  2111 (02.2017 р.)  +  40 000 грн.

                                         КЕКВ  2120 (02.2017 р.)  +  8 800 грн.

                                        

 

              2.    Додатки № 1,2 ,11,12 є невід’ємною частиною до даного рішення.

              3.   Головному бухгалтеру внести зміни в кошторисі сільського бюджету .

                          

                    

 

 

Сільський голова                                                          В.Ф.Сака

 

 

УКРАЇНА

Тереблеченська сільська рада

Глибоцького району, Чернівецької області

60435 Чернівецька область, Глибоцький район, село Тереблече, вул.. Головна, 10а, тел..,3-43-92

sil_radatereblece@ukr.net

________________________________________________________________________

ХУІ СЕСІЯ УІІ СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ № 3-16/17

 

«02» лютого 2017 року                                              с.Тереблече

 

«Про утворення  цільового  фонду»

 

Керуючись п. 12 ст.69 Бюджетного кодексу України, п.25 ст. 26,  ст. 68  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в Україні», на підставі рішення ХУ сесії УІІ скликання сільської ради №153-15/2016р. від 24.12.2016р. “Про сільський бюджет на 2017р.”, сільська  рада  

В И Р І Ш И Л А:

 

 1. Утворити  цільовий  фонд,  як  складову  частину  спеціального фонду 

сільського  бюджету на 2017рік.

 

 1. Затвердити  Положення  про  порядок  формування  та використання 

коштів  цільового  фонду  на 2017рік (додається).

 

    3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії з питань планування, фінансів та бюджету(Коломієць В.К.) та з питань соціально-економічного розвитку(Лучак В.М.)

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                            Сака В.Ф.

 

 

 

УКРАЇНА

Тереблеченська сільська рада

Глибоцького району, Чернівецької області

60435 Чернівецька область, Глибоцький район, село Тереблече, вул.. Головна, 10а, тел..,3-43-92

sil_radatereblece@ukr.net

________________________________________________________________________

XV СЕСІЯ  VII СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ №153-15/16

24 грудня  2016 року

с. Тереблече

 

Про сільський  бюджет на 2017 рік

 

Керуючись пунктом 17 частини 1 статті 43 і статтею 61 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Бюджетним кодексом України та  враховуючи рекомендації постійних комісій сільської ради від 24 грудня  2016 року сільська рада

   ВИРІШИЛА:

1. Установити загальний обсяг доходів сільського  бюджету на 2017 рік у сумі 24 452 350 грн., у тому числі відповідно до показників міжбюджетних трансфертів на 2017 рік обсяг базової дотації у сумі 2 923 700 грн., додаткової дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я в сумі 1 543 300 грн., освітньої субвенції в сумі 8 148 600 грн., медичної субвенції в сумі 3 950 200 0 грн.,

 Обсяг   доходів  загального  фонду   бюджету  визначити  у  сумі  24 289 600 грн., спеціального фонду бюджету – 162 750  грн. ( додаток 1).

2. Затвердити  загальний обсяг видатків сільського  бюджету на 2016 рік у сумі 24 452 350  грн., в тому числі загального фонду – 24 289 600 грн. та спеціального фонду – 162 750  грн. (додаток №2).  

3.  Установити розмір оборотного касового залишку районного бюджету у сумі 40 000 гривень .

4. Затвердити розподіл міжбюджетних трансфертів на 2017 рік в сумі 2 215 000  грн. (додаток №3).

5. Затвердити перелік бюджетних установ, які в 2017 році будуть фінансуватися із  бюджету Тереблеченської сільської об’єднаної територіальної  громади ( додаток4).

6. Затвердити такий перелік захищених статей  видатків загального фонду районного бюджету на 2017 рік за економічною структурою та за видами видатків:

- оплата праці працівників бюджетних установ (код 2110);

- нарахування на заробітну плату (код 2120);

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів (код 2220);

- забезпечення продуктами харчування (код 2230);

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270);

- трансферти населенню (код 2730);

- трансферти місцевим бюджетам (код 2620).

7. З метою дотримання збалансованості сільського бюджету не надавати підприємствам, установам і організаціям пільг зі сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), що зараховуються до сільського бюджету.

8. Відповідно до статті 108 Бюджетного кодексу України делегувати виконкому  сільської ради  у міжсесійний період  збільшувати (зменшувати) обсяги доходної та видаткової частин сільського о бюджету в разі збільшення (зменшення) об’єднаній територіальній громаді  обсягів міжбюджетних трансфертів з Державного бюджету України, здійснювати їх розподіл (перерозподіл)  за погодженням з постійною комісією сільської  ради з питань з питань фінансів та бюджету з подальшим затвердженням на сесії  сільської  ради (п.7 статті 108 Бюджетного кодексу України).

 

9. Відповідно до статей 43 і 73 Бюджетного кодексу України надати право сільському голові Тереблеченської сільської ради Саці Валерію Федоровичу отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, які покриваються Головним управлінням Державної казначейської служби України в Чернівецькій області в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 

10. Дозволити виконкому сільської ради (п.7 статті 23 Бюджетного кодексу України)  в процесі виконання сільського бюджету (щодо кодів економічної класифікації) здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі по загальному та спеціальному фондах в межах їх загального обсягу.

 11. У межах загального обсягу бюджетних призначень сільської  ради  перерозподіл видатків бюджету і надання кредитів із бюджету за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд бюджету, додаткові дотації та субвенції (з урахуванням частини шостої статті 102 та частини шостої статті 108 Бюджетного кодексу), а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами) здійснювати за рішенням виконкому сільської ради  за   погодженим з комісією сільської ради з питань фінансів та бюджету. (п.8 статті 23  Бюджетного кодексу України).

 При цьому забороняється без внесення змін до відповідного рішення сесії районної ради  збільшення бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах на:

 • оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;
 • видатки,  пов’язані з функціонуванням органів державної влади, за рахунок зменшення інших видатків.

 12. Розпорядникам коштів, які фінансуються з сільського  бюджету:

- передбачити в кошторисах доходів і видатків на 2017 рік в повному обсязі кошти на оплату праці працівників бюджетних установ, відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру  мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за природний газ, теплову та електричну енергію, водопостачання, водовідведення та послуги зв’язку, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості із зазначених виплат;

- установити ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах по кожній бюджетній установі, виходячи з обсягів призначень, затверджених на 2017 рік;

- забезпечити укладання угод по кожному виду енергоносіїв у межах встановлених обґрунтованих лімітів споживання у натуральних одиницях відповідно до встановлених асигнувань на 2017 рік.

  13. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород,  матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ і організацій в кошторисах доходів і видатків.

Установити, що розпорядники коштів сільського бюджету мають право приймати зобов’язання по загальному фонду на здійснення видатків або платежів тільки в межах бюджетних асигнувань, затверджених їм на 2017 рік.

14. Установити що планування та виконання сільського  бюджету із 2017 року здійснюється за програмно-цільовим методом.

15. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2017 рік, до доходів належать надходження, визначені у частині першій статті 64  Бюджетного кодексу України.

 16. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2017 рік у частині доходів є надходження, визначені у частині першій статті 691 Бюджетного кодексу України.

17. Установити, що у 2017 році господарські організації районної комунальної власності провадять відрахування до загального фонду районного бюджету частини прибутку (доходу) за результатами фінансово-господарської діяльності 2016 року та наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2017 році у строки, встановлені для сплати податкового зобов’язання та згідно з порядком, затвердженим  рішенням районної ради  від 15 липня 2011 року  №125-5/11 „Про затвердження Порядку відрахування до загального фонду сільського  бюджету частини чистого прибутку (доходу) комунальними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями”.

18. Додатки № 1-4 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 19. Рішення сесії сільської  ради “Про сільський бюджет на 2017 рік” набуває чинності з 1 січня 2017 року і діє до 31 грудня 2017 року.

20. Відповідно до частини 4 статті 28 Бюджетного кодексу України здійснити опублікування цього рішення у місцевих засобах масової інформації.

 

Тереблеченський сільський голова                             Сака В.Ф.

 

 

УКРАЇНА

Тереблеченська сільська рада

Глибоцького району, Чернівецької області

60435 Чернівецька область, Глибоцький район, село Тереблече, вул.. Головна, 10а, тел..,3-43-92

sil_radatereblece@ukr.net

________________________________________________________________________

ХІУ СЕСІЯ УІІ СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ № 140-14/16

 

«23» грудня 2016 року                                                        с.Тереблече

 

Про початок повноважень депутатів

Тереблеченської сільської ради

 

 

            Відповідно до частини 2 статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.4 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»,  частини 12 статті 85 Закону України «Про місцеві вибори», заслухавши інформацію голови територіальної виборчої комісії  Бельчук Лілії Василівни про результати виборів депутатів  Тереблеченської сільської ради, сільська рада

 

 

ВИРІШИЛА:

 

 

 1. Інформацію голови територіальної виборчої комісії  Бельчук Лілії Василівни про результати виборів депутатів  Тереблеченської сільської ради взяти до відома.
 2.  Визнати повноваження депутатів Тереблеченської сільської  ради Глибоцького району Чернівецької області УІІ скликання, по округах, додається.

 

 

 

 

 

 

 

 

            Тереблеченський сільський голова                                     Сака В.Ф.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

Тереблеченська сільська рада

Глибоцького району, Чернівецької області

60435 Чернівецька область, Глибоцький район, село Тереблече, вул.. Головна, 10а, тел..,3-43-92

sil_radatereblece@ukr.net

________________________________________________________________________

ХІУ СЕСІЯ УІІ СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ № 141-14/16

 

«23» грудня 2016 року                                                        с.Тереблече

 

Про початок повноважень

Тереблеченського сільського голови

 

            Відповідно до частини 2 статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.4 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»,  частини 12 статті 85 Закону України «Про місцеві вибори», заслухавши інформацію голови Тереблеченської територіальної виборчої комісії  Бельчук Л.В. про результати виборів Тереблеченського сільського голови, сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Інформацію голови територіальної виборчої комісії  Бельчук Лілії Василівни про результати виборів Тереблеченського сільського голови взяти до відома (додається).

2. Визнати повноваження Тереблеченського сільського голови – Сака Валерія Федоровича.

3. Присвоїти Тереблеченському сільському голові Сака Валерію Федоровичу

7 ранг посадової особи місцевого самоврядування 4 категорії посад.

 

 

 

 

 

 

 

Тереблеченський сільський голова                                     Сака В.Ф.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

Тереблеченська сільська рада

Глибоцького району, Чернівецької області

60435 Чернівецька область, Глибоцький район, село Тереблече, вул.. Головна, 10а, тел..,3-43-92

sil_radatereblece@ukr.net

________________________________________________________________________

ХІУ СЕСІЯ УІІ СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ № 142-14/16

 

«23» грудня 2016 року                                                        с.Тереблече

 

Про затвердження

заступника сільського голови

з питань діяльності виконавчих

органів

 

            Відповідно до ст.ст. 26,42,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 10,14,15 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», враховуючи пропозиції сільського голови, сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити Панчука Тоадера Івановича  заступником Тереблеченського сільського голови з питань діяльності виконавчих органів.

 

2. Встановити заступнику сільського голови   з питань діяльності виконавчих органів Панчуку Т.І. посадовий оклад згідно штатного розпису   - ______ грн 00 коп.,

2. Здійснювати інші виплати відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про державну службу», постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату  органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», іншого законодавства, підзаконних та локальних актів.

 

 

 

    

Тереблеченський сільський голова                                 Сака В.Ф.

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

Тереблеченська сільська рада

Глибоцького району, Чернівецької області

60435 Чернівецька область, Глибоцький район, село Тереблече, вул.. Головна, 10а, тел..,3-43-92

sil_radatereblece@ukr.net

________________________________________________________________________

ХІУ СЕСІЯ УІІ СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ № 143-14/16

 

«23» грудня 2016 року                                                        с.Тереблече

 

Про обрання секретаря

Тереблеченської сільської  ради

 

            Відповідно до частин 1,15 статті 26, статті 50 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозицію Тереблеченського сільського голови, на підставі результатів таємного голосування по обранню секретаря сільської  ради, сільська рада

 

 

ВИРІШИЛА:

 

 

 1. Затвердити протоколи № 1,2 від 23 грудня 2016року лічильної комісії по виборах секретаря Тереблеченської сільської ради.
 2. Обрати секретарем Тереблеченської сільської ради  Бельчук Олену Костянтинівну - депутата Тереблеченської сільської ради обрана по одномандатному виборчому округу № 4.

 

 

 

 

 

Тереблеченський сільський голова                                 Сака В.Ф.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

УКРАЇНА

Тереблеченська сільська рада

Глибоцького району, Чернівецької області

60435 Чернівецька область, Глибоцький район, село Тереблече, вул.. Головна, 10а, тел..,3-43-92

sil_radatereblece@ukr.net

________________________________________________________________________

ХІУ СЕСІЯ УІІ СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ № 144-14/16

 

«23» грудня 2016 року                                                        с.Тереблече

 

 «Про  затвердження складу (членів)

виконавчого комітету Тереблеченської сільської ради

 

         У відповідності до ст..51п.2  Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада    – В И Р І Ш И Л А :

 

 1. Затвердити склад виконавчого комітет Тереблеченської сільської ради в кількості 9чоловік, а саме:

1. Сака Валерій Федорович -  голова Тереблеченської сільської ради сільської об»єднаної 

                        територіальної громади;

2. Панчук Т.І. – заступник сільського голови з питань діяльності виконавчого органу;

3.Бельчук О.К.- секретар Тереблеченської сільської ради

4. Дучук Іван Дмитрович- в.о. старости сіл Нижні Синівці та Верхні Синівці

5. Ткачук Тамара Іллівна, соціальний працівник;

6. Капрош Ольга Маринівна, рахівник-касир сільської ради

7. Зегря Георгій Дмитрович

8. Цигира Мірча Аврелович

9. Булига Тоадер Іванович

 

 

2.Затвердити повноваження виконавчого комітету сільської ради

відповідно статтей 27-38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» згідно додатку до цього рішення.

 

 

 

 

 

Тереблеченський сільський голова                                 Сака В.Ф.

 

 

 

УКРАЇНА

Тереблеченська сільська рада

Глибоцького району, Чернівецької області

60435 Чернівецька область, Глибоцький район, село Тереблече, вул.. Головна, 10а, тел..,3-43-92

sil_radatereblece@ukr.net

________________________________________________________________________

ХІУ СЕСІЯ УІІ СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ № 145-14/16

 

«23» грудня 2016 року                                                        с.Тереблече

 

 «Про  затвердження переліку, складу  та Положення постійних комісій

Тереблеченської сільської ради»

 

          Відповідно до ст..26 .47  Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні, сільська рада  В И Р І Ш И Л А :

 1. Затвердити перелік постійних комісій сільської ради:
 • Постійна комісія з питань прав людини, законності, депутатської

діяльності та етики

 • Постійна комісія з питань планування, фінансів та бюджету.
 • Постійна комісія з питань земельних відносин, екології, раціонального

природокористування, містобудування, будівництва, житлово-комунального господарства та комунальної власності.

 • Постійна комісія з питань соціально-економічного розвитку, освіти, культури,

охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, фізкультури і спорту.

 

 1. Затвердити склад постійних комісій та голів постійних комісій:

2.1. Постійна комісія з питань прав людини, законності, депутатської діяльності та етики

Голова комісії: Тернавський Василь Лазарович

Данелюк В’ячеслав Іванович

Масір Володимир Іванович

Мінтіоан Іван Олександрович

Боднарюк Діана Дмитрівна

2.2. Постійна комісія з питань планування, фінансів та бюджету.

Голова комісії:Коломієць Віталій Кирилович

Німіджан Аурельян Октавянович

Мітран Євгеній Володимирович

Балан Дмитро Васильович

Ватаманюк Дмитро Володимирович

2.3.Постійна комісія з питань земельних відносин, екології, раціонального природокористування, містобудування, будівництва, житлово-комунального господарства та комунальної власності.

Голова комісії:Решкан Василь Федорович

Єпуре Василь Костянтинович

Пую ВасильМихайлович

Заєць Марін Іванович

Романюк Вячеслав Дмитрович

Боднарь Василь Євгенійович

2.4.Постійна комісія з питань соціально-економічного розвитку, освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, фізкультури і спорту.

Голова комісїї: Лучак Василь Мірчевич

Никифорець Лариса Василівна

Василаш Леонтинга Костянтинівна

Кучер Іван Васильович

Сташеску Мирослав Іванович

 1. Затвердити Положення про постійні комісії Тереблеченської сільської ради (додаток 1).

4.Головам утворених постіних комісій Тереблеченської сільської ради забезпечити

на першому засіданні кожної комісії вирішення питань щодо структури комісії, у тому числі обрання заступника голови та секретаря комісії.

5.Контроль за виконанням цього рішення покласти на Постійну комісію з питань прав людини, законності, депутатської діяльності і етики.

 

 

 

 

 

 

 

Тереблеченський сільський голова                                 Сака В.Ф.

 

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

Тереблеченська сільська рада

Глибоцького району, Чернівецької області

60435 Чернівецька область, Глибоцький район, село Тереблече, вул.. Головна, 10а, тел..,3-43-92

sil_radatereblece@ukr.net

________________________________________________________________________

ХІУ СЕСІЯ УІІ СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ № 146-14/16

 

«23» грудня 2016 року                                                        с.Тереблече

 

            Про реорганізацію Синьовецької сільської  ради,

як юридичної особи шляхом приєднання 

до Тереблеченської сільської ради

 

У відповідності до ст. 8 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», Закону України ст.ст. 26,59 «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 104-108 Цивільного кодексу України, на підставі Постанови ЦВК № 437 від 07 жовтня 2016року «Про початок виборчого процесу перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад та відповідних сільських, селищних, міських голів 18 грудня 2016 року», рішень Тереблеченської та Синьорвецької сільських ради від 03 серпня 2016 року «Про добровільне об’єднання територіальних громад», Постанови ТВК «Про результати перших виборів Тереблеченського сільського голови та депутатів Тереблеченської сільської ради Тереблеченської сільської об’єднаної територіальної громади» від 19 грудня 2016року, рішенням №№ 140-14/16, 141-14/16 щодо визнання повноважень Тереблеченського сільського голови та депутатів Тереблеченської сільської ради Тереблеченської сільської об’єднаної територіальної громади, сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

 1. Припинити діяльність  юридичної особи Синьовецької сільської ради (адреса: 60446,с. Н-Синівці, Глибоцький район, Чернівецька область)  у зв’язку із реорганізацією шляхом приєднання до Тереблеченської сільської ради .
 2. Створити комісію з припинення (реорганізації) юридичної особи Синьовецької сільської ради шляхом приєднання до Тереблеченської сільської ради  у складі голови та членів:

·         Голова реорганізаційної комісії: Панчук Тоадер Іванович, заступник Тереблеченського сільського голови, (ІПН_________,адреса:60435, с.Тереблече, Глибоцький район, Чернівецька область)

Члени реорганізаційної комісії:

 • Дучук Іван Дмитрович, виконуючий обов’язки старости Синьовецької сільської ради (ІПН ____________, адреса: 60446, с. Н-Синівці, Глибоцький район, Чернівецька область)
 • Унгурян Тетяна Михайлівна, головний бухгалтер Синьовецької сільської ради(ІПН ______________, адреса: 60446, с. Н-Синівці, Глибоцький район, Чернівецька область).
 • Капрош Ольга Маринівна, рахівник-касир Тереблеченської сільської ради(ІПН ______________, адреса: 60437, с. Горбівці, Глибоцький район, Чернівецька область).
 1. Голові комісії, Панчуку Т.І. попередити відповідно до чинного законодавства України працівників Синьовецької сільської ради про реорганізацію органу місцевого самоврядування шляхом приєднання.

4.Комісії провести повну інвентаризацію всього майна, активів, зобов’язань органу місцевого самоврядування, що реорганізується

-передавальний акт та подати їх на затвердження сільської  ради.

 • Провести необхідні дії щодо відповідних рахунків в банках, органах Державного казначейства України та інших дій, необхідних для припинення діяльності органу місцевого самоврядування в процесі реорганізації шляхом приєднання.
 1. Голові комісії,  Панчуку Т.І.:
 • подати документи державному реєстратору про припинення Синьовецької сільської ради як юридичної особи в результвті приєднання;
 • подати документи державному реєстратору про внесення змін до установчих документів Тереблеченської сільської ради юридичної особи, в силу реорганізації шляхом приєднання;
 1. Комісії здійснити інші заходи щодо реорганізації шляхом приєднання до Тереблеченської сільської ради відповідно до календарного плану інвентаризації.
 2. Комісії з припинення не пізніше ніж через три місяці прозвітувати перед новообраною радою про завершення процесу реорганізації.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  голову Тереблеченеської сільської ради.

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                Сака В.Ф.

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

Тереблеченська сільська рада

Глибоцького району, Чернівецької області

60435 Чернівецька область, Глибоцький район, село Тереблече, вул.. Головна, 10а, тел..,3-43-92

sil_radatereblece@ukr.net

________________________________________________________________________

ХІУ СЕСІЯ УІІ СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ № 147-14/16

 

«23» грудня 2016 року                                                        с.Тереблече

 

Про Регламенту Тереблеченської сільської ради

Глибоцького району Чернівецької області Тереблеченської

сільської об’єднаної територіальної громади

 

 

            Відповідно до статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», сільська рада

 

 

ВИРІШИЛА:

 

 

 1. Регламент Тереблеченської сільської ради Глибоцького району Чернівецької області Тереблеченської сільської об’єднаної територіальної громади (далі – Регламент) взяти за основу (додається).
 1. Для подання пропозицій та подальшого їх  врахування оприлюднити даний Регламент через інтернет, на стендах, дошках оголошення чи інше та винести на розгляд громадських слухань.
 2. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

 

 

 

 

 

 

 

Тереблеченський сільський голова                                 Сака В.Ф.

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

Тереблеченська сільська рада

Глибоцького району, Чернівецької області

60435 Чернівецька область, Глибоцький район, село Тереблече, вул.. Головна, 10а, тел..,3-43-92

sil_radatereblece@ukr.net

________________________________________________________________________

ХІУ СЕСІЯ УІІ СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ № 148-14/16

 

«23» грудня 2016 року                                                        с.Тереблече

 

Про покладання обов’язків

старости сіл Нижні Синівці та Верхні Синівці.

 

 

На виконання вимог п. 3 Прикінцевих положень Закону України «Про добровільне

об’єднання територіальних громад» та з урахуванням норм ч. 2, 3 ст. 141 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про нотаріат», сільська рада В И Р І Ш И Л А :

 

 1. До проведення перших виборів старост на території сіл Нижні Синівці та

Верхні Синівці обов’язки старости покласти на Дучука Івана Дмитровича, який здійснював повноваження Синьовецької сільської ради до об’єднання.  

 

2. Уповноважити Дучука Івана Дмитровича, який виконує обов’язки старости на

території сіл Нижні Синівці та Верхні Синівці Тереблеченської сільської ради (до обрання на перших виборах старости), як посадову особу органу місцевого самоврядування, вчиняти нотаріальні дії передбачені частиною першою статті 37 Закону України «Про

нотаріат»;

3.Визначити, що староста Дучук І.Д. здійснює свої повноваження на території таких сіл: Нижні Синівці, Верхні Синівці

 

                

 

 

 

Тереблеченський сільський голова                                        Сака В.Ф.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

Тереблеченська сільська рада

Глибоцького району, Чернівецької області

60435 Чернівецька область, Глибоцький район, село Тереблече, вул.. Головна, 10а, тел..,3-43-92

sil_radatereblece@ukr.net

________________________________________________________________________

ХІУ СЕСІЯ УІІ СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ № 149-14/16

 

«23» грудня 2016 року                                                        с.Тереблече

 

Про затвердження Положення

про старосту сіл Нижні-Синівці та Верхні-Синівці.

 

 

 

            Відповідно до ст.ст. 5,6 14-1. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», селищна рада

 

 

ВИРІШИЛА:

 

 

 1. Затвердити Положення про старосту сіл Нижні Синівці та Верхні Синівці (додається)
 2. Дане рішення оприлюднити в засобах масової інформації або іншим чином ( на стендах, дошках оголошення та ін.)

 

 

 

 

 

 

 

            Тереблеченський сільський голова                                  Сака В.Ф.

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

Тереблеченська сільська рада

Глибоцького району, Чернівецької області

60435 Чернівецька область, Глибоцький район, село Тереблече, вул.. Головна, 10а, тел..,3-43-92

sil_radatereblece@ukr.net

________________________________________________________________________

ХІУ СЕСІЯ УІІ СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ № 150-14/16

 

«23» грудня 2016 року                                                        с.Тереблече

 

Про затвердження структури апарату та  виконавчих органів

Тереблеченської сільської ради

 

Керуючись  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», постанови КМУ від 9 березня 2006 р. № 268( із змінами до доповненнями)  та додатків № 50, 51, 55 цієї постанови, та заслухавши інформацію заступника голови Тереблеченської сільської ради з питань діяльності виконавчих органів ради  про внесення змін до структури апарату та виконавчих органів Тереблеченської сільсьокої ради, сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити структуру апарату та виконавчих органів Тереблеченської сільської

ради в кількості 21штатних одиниць(Додається).

            2.Затвердити Положення про бухгалтерський та фінансовий відділи(додається).

 1. Встановити,  що  заробітна  плата  працівників апарату та виконавчих органів сільської ради складається з посадового окладу, доплати за ранг, за вислугу років, премії, та інших  надбавок,  передбачених  зазначеними  вище  нормативно-правовими актами.

4.Враховуючи сумлінне та якісне виконання посадових обов’язків, ініціативності без порушень трудової дисципліни, встановити з 01.01.2017року голові сільської ради, Сака В.Ф., посадовим особам та працівникам виконавчого комітету сільської ради надбавку за високі досягнення у праці (або за виконання особливо важливої роботи) у розмірі 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування та вислугу років.

5.Затвердити штатний розпис апарату та виконавчих органів сільської ради станом на 01.01.2017року.

 1. Виплачувати всім працвникам сільської ради матеріальну допомогу на оздоровлення при відпустки та посадовим особам матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань в розмірі середьомісяної заробітної плати.

     7.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування, фінансів та бюджету.

Тереблеченський сільський голова                   Сака В.Ф.

 

Додаток

до рішення ХІУ сесії УІІ скликання

                    Тереблеченської сільської ради 

        №150-14/16 від 23 грудня 2016 р.

 

                                                      СТРУКТУРА

       апарату та виконавчих органів Тереблеченської сільської ради

 

п/н

Назва посади, структурного підрозділу

Посадові

особи

Службовці

Обслуг.

персонал

Разом

1.

Сільський голова

1

 

 

1

2.

Секретар сільської ради

1

 

 

1

3.

 Заступник сільського голови

1

 

 

1

4.

 Староста

1

 

 

1

5

Головний спеціаліст з інвестицій і ТСК співробітництва

 

1

 

1

6

Головний спеціаліст(соціальний працівник)

 

2

 

2

7

Головний спеціаліст по кадрових питань (інспектор по кадрових питань)

 

1

 

1

8

9

10

Техничний працівник

Електрик

Постійний оператор

 

 

1

1

1

 

3

 

ВСЬОГО

4

4

3

11

 

Відділ бухгалтерського обліку та звітності

1

 Начальник відділу– головний бухгалтер

1

 

 

1

2

Головний спеціаліст–бухгалтер

 

2

 

2

3

Спеціаліст бухгалтер

 

1

 

    1

3

ВСЬОГО:

1

3

-

4

 

Фінансовий відділ

1

Начальник відділу-головний фінансист

1

 

 

1

2

Головний спеціаліст-програміст

 

1

 

1

3

Спеціаліст-касир(рахівник-касир)

 

1

 

1

 

ВСЬОГО:

1

2

-

3

 

Відділ правового забезпечення

1

Начальник відділу, головний спеціаліст - юрист

1

 

 

1

2

 Спеціаліст - землевпорядник

 

2

 

2

 

ВСЬОГО:

1

2

-

     3

 

 РАЗОМ :

7

11

3

21

             

 

Сільський голова                                                  Сака В.Ф.

 

УКРАЇНА

Тереблеченська сільська рада

Глибоцького району, Чернівецької області

60435 Чернівецька область, Глибоцький район, село Тереблече, вул.. Головна, 10а, тел..,3-43-92

sil_radatereblece@ukr.net

________________________________________________________________________

ХІУ СЕСІЯ УІІ СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ № 151-14/16

 

«23» грудня 2016 року                                                        с.Тереблече

Про визначення переліку об’єктів на яких можуть відбувати

засуджені особи та порушники покарання у виді громадських робіт

протягом 2017року.

 

         Керуючись пп.2 ст.38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.36 Кримінально-виконавчого кодексу України «Порядок виконання покарання у виді громадських робіт», на виконанні листа начальника Глибоцького РС КВІ ВДПтСУ в Чернівецькій області №16/2-1288 від 08.12.2016року про визначення об’єктів на яких засуджені та особи на яких накладені адміністративані стягнення будуть відбувати громадські роботи протягом 2017року, сільська рада ВИРІШИЛА:

 

 1. Визначити перелік об’єктів та види робіт, на яких засуджені особи та

особи на яких накладені адміністративні стягнененя будуть відбувати громадські роботи протягом 2017року, додаток додається.

 

 1. Контроль за проведення вищевказаних робіт, робочого часу,

ведення відповідної документації покласти на заступника

сільського голови з питань виконавчого органу ради, Панчука Т.І.

та відповідного керівника де проводяться громадські роботи з відповідного інформування Глибоцького РС КВІ ВДПтСУ у Чернівецькій області.

 

        

 

 

 

Сільський голова                           Сака В.Ф.

 

 

 

 

 

Додаток до рішення

ХІУ сесії УІІ скликання

Тереблеченської сільської ради

№ № 151-14/16 від  23 грудня 2016р.

 

 

 

Перелік об’єктів та види робіт,

на яких засуджені особи та особи на яких накладені адміністративні стягнененя будуть відбувати громадські роботи протягом 2017року

 

 

 

Перелік обєктів

Види робіт

Сільська рада, ДНЗ с.Тереблече,

с.Н-Синівці, Будинок Культури, Клуб с.Горбівці, с.Н-Синівці, освітні та медичні заклади сіл Тереблече, Горбівці, Н-Синівці,

територія сільської ради

Прибирання території сільської ради(сіл Тереблече, Горбівці, Нижні Синівці, Верхні Синівці), у тому числі: санітарна очистка, фруктових та декоративних дерев, впорядкування канав, шанців, кладовищ, сміттезвалищ, придорожніх смуг, вулиць, ліквідація стихійних смітників, побілка стовбурів, дерев, бетонних бордюр асфальтованих територій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Сільський голова                                                          Сака В.Ф.

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора