Тереблеченська громада
Чернівецька область, Чернівецький район

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ПЛАНУ

Дата: 12.04.2019 09:58
Кількість переглядів: 2409

Фото без описуОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ПЛАНУ

соціально-економічного розвитку об'єднаної територіальної громади

4.1. Ціль 1: Забезпечення розвитку сільських територій ОТГ.

1.1.Забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарського комплексу.

 У відповідь на існуючі проблеми в галузі сільськогосподарського виробництва План передбачає, що протягом 2019року першочергову увагу слід зосередити на здійснення заходів щодо:

підвищення рівня конкурентоспроможності сільськогосподарського виробництва на внутрішньому  та   зовнішньому ринках, орієнтованих на інтенсивне впровадження ресурсозберігаючих технологій;

створення необхідних умов для повної реалізації біологічних властивостей рослинницької продукції та підвищення селекційно-генетичного потенціалу продукції тваринництва (особливо в молочній галузі);

відновлення зрошувальних земель сільськогосподарського призначення по агроформуваннях усіх форм власності ОТГ;

урегулювання податкової дисципліни;

розвитку сільськогосподарського виробництва на основі різноманітних форм власності і видів господарювання та створення для них рівних економічних умов, необхідних для самостійної та ініціативної роботи;

формування сприятливого життєвого середовища у сільській місцевості.

Очікувані результати:

збільшення ефективності сільськогосподарського виробництва;

зменшення впливу природно кліматичних умов на розвиток і достигання сільськогосподарських культур;

отримання  конкурентоспроможної сільськогосподарської продукції;

зростання споживчого попиту на вироблену продукцію;

збільшення податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів, у тому числі за рахунок підвищення орендної плати за земельні частки (паї) до 5% від нормативно-грошової оцінки земель; та збільшення відсотку орендної плати з доходів фізичних осіб, які обробляють земельні частки (паї) одноосібно.

Індикатори:

кількість сільськогосподарських підприємств усіх форм власності;

галузева структура сільськогосподарського виробництва;

ефективність сільськогосподарського виробництва, що характеризується показниками продуктивності (урожайність сільськогосподарських культур, продуктивність худоби та птиці);

обсяг експорту сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки;

рівень доходів сільськогосподарських підприємств усіх форм власності.

Завдання

Сфери реалізації проектів

1.1.1.Забезпечення 

вирощування стабільно високих урожаїв рослинницької продукції 

 

 • Проведення оптимізації структури посівних площ до науково-обґрунтованих норм  у сільськогосподарських підприємствах усіх форм власності .

Відновлення та налагодження систем                      зрошення на території ОТГ: ПП «Купа Бюлд», Агрохолдінг «Мрія»:

 

1.2. Підтримка зайнятості населення

З метою розширення сфери застосування праці, "детінізації" зайнятості, зменшення диспропорції між попитом і пропозицією робочої сили, створення умов соціального захисту осіб, нездатних на рівних конкурувати на ринку праці, передбачається у 2019 році здійснити заходи щодо:

забезпечення кваліфікованими спеціалістами підприємства, установи та організації, зокрема, кадрами галузей освіти, охорони здоров’я, а також робітничих професій.

Очікувані результати:

поліпшення кадрового забезпечення.

Індикатори:

кількісні показники зайнятості населення.

Завдання

Сфери реалізації проектів

1.2.1.Забезпечення попиту на трудові ресурси

 • Проведення системної профорієнтаційної роботи з незайнятим населенням.
 • Легалізація (оформлення) власників земельних часток (паїв), які обробляють їх одноосібно, шляхом створення ПП
 • Відкриття ЦНАПу Тереблеченської сільської ради, відкриття нових робочих місць(3особи)
 • "отримання оргтехніки для приміщення ЦНАПу через Програму «U-LEAD з Європою»

 

         1.3.Розвиток житлово-комунальної інфраструктури населених пунктів ОТГ

Задля забезпечення задоволення першочергових потреб населення і створення  необхідних умов для функціонування  народного  господарства, першочергова увага у 2019році має бути зосереджена на створенні можливостей:

щодо створення безпечних умов дорожнього руху та автотранспортних пасажирських перевезень на території ОТГ;

щодо відновлення об'єктів зовнішнього освітлення населених пунктів;

Очікувані результати:

збереження існуючої вулично-дорожньої та автотранспортної пасажирської мережі;

забезпечення світлового комфорту у вечірній і нічний час для мешканців ОТГ.

Індикатори:

якість доріг комунальної власності та загального користування;

кількісні й якісні характеристики штучного освітлення, що регламентуються нормами.

Завдання

Сфери реалізації проектів

1.3.1. Збереження існуючої вулично-дорожньої та автотранспортної пасажирської мережі

 Забезпечення належного автобусного сполучення  усіх населених пунктів відповідно до затверджених маршрутів загального користування, а саме:

 • ."Поточний ремонт комунальних сільських доріг в с. Тереблече, Горівці, Нижні Синівці та Верхні Синівці Глибоцького району Чернівецької області" орієнтованою вартістю 500тис.грн.
 • Капітальний ремонт доріг обласного значення Тереблече-Горбівці, Тереблече-Синівці орієнтованою вартістю 500тис. грн.
 • Капітальний ремонт 2-х км. асфальтної дороги обласного значення від міжнародної автодороги М19 вул.Головної в с.Тереблече орієнтованою вартістю 8,000тис. грн.

 

1.4.  Удосконалення соціальної інфраструктури населених пунктів ОТГ

Проаналізувавши структуру та зміст соціального простору,  а також враховуючи можливості забезпечення попиту населення на здобуття якісних освітніх, культурних, медичних послуг та допомогу, спрямовану на розв’язання життєвих проблем осіб і окремих  соціальних  груп,  які  перебувають у складних життєвих  обставинах  і  не можуть самостійно їх подолати, виникла потреба у створені оптимальної соціальної мережі відповідно до демографічної ситуації у ОТГ.

Очікувані результати:

задоволення соціальних інтересів всіх верств населення, відносин суспільства і особи, умов праці й побуту, здоров’я, відпочинку.

Індикатори:

рівень послуг із забезпечення задоволення потреб населення у соціальних благах;

кількість функціонуючих об’єктів соціальної інфраструктури.

Завдання

Сфери реалізації проектів

1.4.1. Поліпшення якості та конкурентоспроможності освіти

 • Матеріально-технічне забезпечення функціонування освітньої мережі, а саме:
 • "Поточний ремонт приміщень ЗОШ та ДНЗ Глибоцького району Чернівецької області" орієнтованою вартістю 300тис.грн.
 • Будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям по вул. Головній, 1а а с.Нижні Синівці Глибоцького району Чернівецької області " в сумі 1,492тис.грн.

 

1.4.2.  Підтримка розвитку культури

 • Зміцнення матеріально-технічної бази, а саме:
 • Забезпечення проведення щорічно понад                 20 культурно-мистецьких заходів
 • Реконструкція, капітальний ремонт сільського клубу в с. В.Синівці Глибоцького району Чернівецької" вартістю 2,500тис.грн.(соц.екон)

1.4.3.Покращення медичного обслуговування населення

 • Зміцнення матеріально-технічної бази охорони здоров’я.
 • Дотримання медичної реформи в Україні.

 

1.4.4. Створення сприятливих умов для занять населення фізичною культурою і спортом

 

Підвищення ефективності використання спортивного потенціалу, а саме:

 • Проведення щорічно понад п’яти комплексних спортивних заходів за участю учнівської та студентської молоді.
 • Забез­печення участі спортсменів ОТГ на районих, обласних та всеукраїнських змаганнях
 • Будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям по вул. Головній, 1а а с.Нижні Синівці Глибоцького району Чернівецької області " вартістю 1,492тис.грн.

 

 

4.2. Ціль 2: Забезпечення екологічної та енергетичної безпеки ОТГ.

  1. Створення умов для поліпшення стану довкілля та управління відходами

На сьогоднішній день назріла нагальна потреба ефективного і прискореного розв'язання завдань екологічної безпеки ОТГ та переведення його економіки на модель сталого й екологобезпечного функціонування вже в найближчій перспективі. Першим кроком до цього буде створення належних умов для забезпечення санітарно-епідеміологічної безпеки населення. У переліку завдань не останнє місце посяде розвиток свідомості населення щодо збереження та догляду за навколишнім середовищем. Особливий акцент буде зроблений на формуванні екологічної культури дітей та молоді.

Очікувані результати:

підвищення екологічної культури населення.

Індикатори:

кількість екологічних навчальних курсів у програмах позашкільних та шкільних навчальних закладів;

охоплення населення послугами зі збирання ТПВ;

наявність рекреаційних зон.

Завдання

Сфери реалізації проектів

2.1.1. Формування екологічної культури населення

 • Розробка та впровадження концепції екологічної освіти в позашкільних та шкільних навчальних закладах ОТГ.
 • Проведення серед  населення ОТГ просвітницької кампанії, спрямованої на підвищення культури поводження з твердими побутовими відходами та з питань екологічної безпеки

2.1.2. Поліпшення збору та утилізації ТПВ, зменшення забруднення навколишнього середовища

 

 

 • Розроблення та затвердження ОТГ схеми санітарного очищення населених пунктів відповідно до Закону України  "Про відходи".
 • Охоплення населених пунктів Тереблеченської ОТГ послугами із збирання ТПВ

 

  1. Енергоефективність та енергозбереження

Постійне зростання цін на енергоресурси висуває на перше місце пріоритетність заходів щодо упровадження енергозберігаючої політики в  ОТГ та пошуку енергоефективних технологій виробництва.

Очікувані результати:

досягнення максимальної ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів;

 заощадження бюджетних коштів.

Індикатори:

рівень використання газу в загальному обсязі енергоспоживання.

Завдання

Сфери реалізації проектів

2.2.1.Упровадження енергоефективних заходів, раціональне використання енергетичних ресурсів

 • Проведення енергозберігаючих заходів, дотримання ліміту споживання енергоносіїїв в закладах соціальної сфери

 

 

4.3. Ціль 3: Удосконалення розвитку людського капіталу.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь